Acte necesare pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului – stimulentului de inserție

  • Cerere tip
  • Documente identitate B.I./C.I./părinti (în original și copie);
  • Certificat de căsătorie (în original și copie);
  • Certificate de naștere ale tuturor copiilor (în original și copie);
  • Extras de cont pe numele solicitantului / titularului (dacă se dorește plata în cont bancar).;
  • Decizie de suspendare a activității ;
  • Adeverința stagiu de cotizare .

Sari la conținut