În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (23) și urm din Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Primăria comunei Butimanu pune la dispoziția publicului următoarele informații cu privire la emiterea Autorizației de Construire nr. 14 din 25 august 2023 ca urmare a cererii adresate de către AJ CIG BUTIMANU S.R.L.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (23) și urm din Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Primăria comunei Butimanu pune la dispoziția publicului următoarele informații cu privire la emiterea Autorizației de Construire nr. 14 din 25 august 2023 ca urmare a cererii adresate de către AJ CIG BUTIMANU S.R.L.

I. Principalele condiţii necesar a fi îndeplinite de solicitantul autorizației de construire:

a) numărul autorizaţiei de construire 14 din data de 25 august 2023;

b) titlul/descrierea proiectului: CONSTRUIRE CAPACITATE GENERARE ȘI STOCARE ENERGIE ELECTRICĂ COMPUSĂ DIN INSTALAȚII DE PRODUCERE ȘI STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE, DRUMURI DE ACCES, REȚELE INTERIOARE DE TRANSPORT ENERGIE ELECTRICĂ, ÎMPREJMUIRI ȘI POSTURI DE TRANSFORMARE – F2

c) procentul de ocupare a terenului – P.O.T. 0,4% şi coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.: 0,004%;

d) retragerile construcţiilor de la limitele de proprietate: 5,50 m;

e) suprafeţele, construită la sol, construită pe fiecare nivel, construită desfăşurată aplicabile pt stația transformare: 186,18 mp;

Suprafața ocupată de panourile fotovoltaice 729.433 mp2;

f) regimul de înălţime: parter, numărul de niveluri subterane şi supraterane pentru fiecare construcţie: 1, nivel suprateran şi înălţimea clădirii stației de transformare la cornişă 6,35 m şi înălțimea maximă pentru clădirea stației de transformare 7,75m

g) dacă a fost solicitat/obţinut avizul autorităţii competente în domeniul protejării patrimoniului cultural: Avizul nr. 1193/17.08.2023 emis de către Direcția Județeană pentru Cultură Dâmbovița;

h) dacă a fost solicitat/obţinut avizul autorităţii competente în domeniul protejării mediului: Decizia etapei de evaluare inițială nr. 309/27.06.2023 emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița și Decizia etapei de încadrare nr. 325/16.08.2023

i) planul de situaţie general FAZA 2, planșa A03, scara 1:5000;

j) planuri cu toate fațadele: Nr proiect AJC/2023, Planșa A16, Faza DTAC.

II Principalele motive şi considerente pe care se bazează emiterea autorizaţiei de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ca urmare a examinării comentariilor şi opiniilor exprimate de public, inclusiv informaţii cu privire la desfăşurarea procesului de consultare a publicului: nu au fost exprimate comentarii și opinii din partea publicului.

i.                 Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct 13, lit. a “instalații industriale pentru producerea energiei electrice, termice și a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”

ii.               Impactul realizării proiectului asupra factorilor de mediu va fi redus pentru sol, subsol, vegetație, fauna și nesemnificativ pentru ape, aer și așezările umane;

III Descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea şi, dacă este posibil, compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului: conform Deciziei Etapei de Încadrare nr. 325 din 16.08.2023 emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița, proiectul presupune un impact relativ redus și local atât pe perioada execuției proiectului cât și ulterior în perioada de funcționare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sari la conținut